Analiza: Broj nezaposlenih u Središnjoj Bosni ožujak – rujan 2020.

3000 Nezaposleni 01.03.2020. 0 Nezaposleni 01.09.2020. + 0 Nezaposleni 01.03. VS. 01.09.2020. Trend nezaposlenih Trend nezaposlenih + 0 Nezaposleni 01.03. VS. 01.09.2020. Trend nezaposlenih + 0 Nezaposleni 01.03. VS. 01.09.2020. Trend nezaposlenih + 0 Nezaposleni 01.03. VS. 01.09.2020. Trend nezaposlenih + 0 Nezaposleni 01.03. VS. 01.09.2020. Trend nezaposlenih + 0 Nezaposleni 01.03. VS. 01.09.2020. Trend […]

Analiza: Male hidroelektrane u Središnjoj Bosni

Broj malih hidroelektrana u BiH 66 Broj malih hidroelektrana po entitetima 60 Federacija BiH 40 Republika Srpska Izgrađene male hidroelektrana po županijama Županija Središnja Bosna (35 MHE u pogonu) 53.85% Hercegovačko-neretvanska županija (10 MHE u pogonu) 15.38% Zeničko-dobojska županija (9 MHE u pogonu) 13.85% Bosansko-podrinjska županija (5 MHE u pogonu) 7.69% Unsko-sanska županija (2 MHE […]